Programma Nieuws Meedoen Bezoekersinfo Hoogte80 Contact
 
 
 
 
 
 
 

ANBI-status

Naam van de instelling

Stichting Hoogte80 Festivals

Fiscaal nummer
NL853826596DOELSTELLING
Stichting Hoogte80 Festivals, gevestigd te Arnhem, heeft als doel het zo duurzaam mogelijk bij te dragen aan de culturele en sociale leefbaarheid van Nederland middels het organiseren van culturele evenementen met hoofdzakelijk professionele makers.

BESTUURDERS


  • Albert Hoex, voorzitter
  • Claudine Hermesdorf, secretaris
  • Guido van Vulpen, penningmeester

BELONINGSBELEID

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Freelancers ontvangen een beloning getoetst aan de richtlijnen CAO Nederlandse Podia.

Postadres
Nieuwe Plein 3
6811 KN Arnhem
info@h80festival.nl

ANBI & Governance Code Cultuur
Stichting Hoogte80 Festivals heeft de status van een culturele ANBI. Het geven van een gift aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen. Zo mag je als particulier 25% van je donatie optellen en het totaalbedrag aftrekken van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
Stichting Hoogte80 Festivals onderschrijft de Governance Code Cultuur

ACTIVITEITEN

JAARREKENING 2019
VERSLAG 2019
JAARREKENING 2018
VERSLAG 2018
JAARREKENING 2017
 

 

 
 
 

Kantoor
Nieuwe Plein 3
6811 KN
Arnhem

Email
info@h80festival.nl

Festival adres
Stadspark Hoogte80
Zaslaan, Arnhem
website door DigiConcept - Cre-Aid