Dutch Spoken

De Jong & De Witte | Woodland

Een theatrale en filmische ervaring, met het bos in de hoofdrol

WoodLand is de nieuwste beeldende en muzikale voorstelling van DeJong&DeWitte: een theatrale en filmische ervaring, met het bos in de hoofdrol. In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen. Dingen die we niet met het blote oog kunnen waarnemen: bomen communiceren met elkaar. Ze zorgen niet alleen liefdevol voor hun nageslacht, maar ook voor hun oude en zieke buren. Ze voelen en berekenen zwaartekracht, communiceren via bloesems aan hun takken, hebben een geheime geurtaal en hun sporen leggen ondergronds soms wel honderden kilometers af. Maar er is ook een donkere kant: sommige wilde boomsoorten hacken het systeem van anderen, of spreiden vergif om dichtbij staande rivalen te saboteren, aldus boomkundige Peter Wohlleben in zijn boek ‘Het verborgen leven van bomen’, die er jarenlange observaties aan wijdde en dat wetenschappelijk wist te onderbouwen.

Achter de voor onze zintuigen waarneembare wereld gaat een door ons verstand niet, of nauwelijks te doorgronden werkelijkheid schuil: we weten steeds meer van de allerkleinste deeltjes, maar begrijpen steeds minder van het grotere geheel. Met WoodLand willen we een nieuw bewustzijn genereren over de relatie tussen mens en natuur waarin het welzijn van het leven in zijn totaliteit (en niet dat van de mens alleen) centraal staat. Voordat boomhutten alleen nog op playstations worden gebouwd. We willen de natuur weer dichterbij halen en weer als levend organisme ervaarbaar maken. Dit, door kennis in een ervaring om te zetten en daarmee de verbeelding te activeren. Omdat we ook buiten de wetenschap om op zoek zullen moeten gaan naar oplossingen, en onze verbeelding daarin hard nodig hebben.


Wat betekent het om op te groeien tussen alleen maar huizen en flatgebouwen? Waarom zijn we zo vervreemd geraakt van wat ons ooit tot leven bracht? Kunnen we naar de bomen kijken en daarmee de natuur en onszelf beter begrijpen? Kunnen we hierin een mogelijk antwoord vinden op de ontaarde toestand van de mens?

‘Welkom in Woodland. Waar de bomen het tempo bepalen, waar het licht richting geeft aan je bestaan, en de kans op overleven bepaald wordt door onderlinge samenhang’.

Meer over De Jong & De Witte | Woodland